Jít zpět

Holýšov-oprava stávajícího povrchu panelové komunikace do kasáren

Práce probíhaly ve dvou etapách, na podzim roku 2020 byl vyrovnán príčný profil vozovky, byla položena ložná vrstva ACL 16 S a byly zřízeny výhybny pro nákladní vozy. V létě roku 2021 byla položena obrusná vrstva ACO 11 S, rovněž byly zřízeny krajnice z R-materiálu.

LOKALITA: Holýšov, kasárna 

INVESTOR: město Holýšov

ROZSAH CENY dle SOD: 11.513.880 Kč bez DPH

TERMÍN PLNĚNÍ: 11/2020, 07/2021

 

Kontaktujte nás

FINALKOM s.r.o.

Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
E-mail: info@finalkom.cz
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Datová schránka: mwjg2nh

Vladimír Hájek
Jednatel firmy
+420 777 164 470

Pavel Škampa
Společník firmy
+420 602 194 037

Aleš Ligas
Rozpočty, administrativa
+420 777 118 828