Jít zpět

Milavče - Rekonstrukce MK v obci Milavče

Pro obec Milavče na Domažlicku byla realizována rekonstrukce místní komunikace uprostřed obce. V rámci vysoutěžené zakázky bylo provedeno odstranění stávajících krytů a odkop nevyhovujících konstrukčních vrstev. Současně s tím na základě provedených hutnících zkoušek bylo zapotřebí sanovat podloží. Na takto připravený podklad byly položeny nové konstrukční vrstvy včetně vrstev asfaltových. V rámci akce došlo také k vyčištění zanesených koryt, rozšíření komunikace, zřízení park. stání a úpravě přilehlé zeleně.

 

LOKALITA: obec Milavče, okres Domažlice

INVESTOR: obec Milavče

ROZSAH CENY: 1.546.200,- Kč bez DPH dle SOD

TERMÍN PLNĚNÍ: 09 - 10/2016

 

Kontaktujte nás

FINALKOM s.r.o.

Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
E-mail: info@finalkom.cz
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Datová schránka: mwjg2nh

Vladimír Hájek
Jednatel firmy
+420 777 164 470

Pavel Škampa
Společník firmy
+420 602 194 037

Aleš Ligas
Rozpočty, administrativa
+420 777 118 828